Безопасните и ефективни превози на отпадъци движат кръговата икономика

Брюксел, 12 юли 2022 г. – вчера Европейската асоциация за управление на отпадъците отбеляза успешно събитие относно текущото преразглеждане на Регламента за превоз на отпадъци.

Президентът на FEAD – г-н Петър Курт сърдечно приветства всички присъстващи лично и онлайн със специални благодарности към г-жа Пърнил Вайс, докладчик в Европейския парламент, към представителя на Комисията, г-н Йорг Аертц, служител по политиката в DG ENV на Европейската комисия, Юрик Зароф – „Prezero“, член на BDE, Крис Сликхуис – бивш мениджър в „MGG Polymers“ и член на „VOEB“, Изабел Конче – „Fnade“, Гънър Грини – „Norsk Industry“, Баудуин Ска – „Denuо“ Моника Хартинг Пфайфър – мениджър връзки с обществеността в „Remondis“, член на BDE, Хавиер Лоар – Valipac и Кейти Оли – Проект за действия за прилагане на превоза на отпадъци.

Събитието беше модерирано от генералния секретар на FEAD Валери Плейнмесън и се фокусира върху значението на всеобхватните логистични вериги в ЕС и по света, за постигане на кръгова и по-ефективна по отношение на ресурсите икономика.

Евродепутатът Пернил Вайс подчерта, че „предложението за Регламент за превоз на отпадъци е важен двигател на зеления преход, а екологосъобразния кръговрат е от ключово значение за отворена и конкурентоспособна икономика на ЕС, устойчива на климата“.

В първата част на събитието дискусията се съсредоточи върху пратки в рамките на ЕС, които са от съществено значение за операциите по рециклиране, оползотворяване и обезвреждане, тъй като съоръженията стават високоспециализирани и не всички държави-членки разполагат на своя територия с необходимите съоръжения за третиране на всички потоци отпадъци. Освен това ролята на фабрики с предварително съгласие е ключова: опростяването и уеднаквяването на бюрократичната тежест ще насърчи инвестициите в инфраструктура за възстановяване. Както подчерта г-н Сликхуис, „ценните вторични суровини трябва да се движат със скоростта на бизнеса, а не със скоростта на администрацията“.

По време на разговора за опасните отпадъци г-жа Конче отбеляза, че „настоящата мрежа на ЕС от фабрики третиращи опасни отпадъци е подходяща, за да отговори на търсенето на промишлеността в целия ЕС, но няма техническа и икономическа жизнеспособност за изграждане на капацитет във всички държави-членки на ЕС за такива високоспециализирани заводи”.

Във втората част на събитието, посветена на износа извън ЕС, експертите на FEAD изтъкнаха причините, поради които общата забрана не може да бъде решението в една кръгова икономика. Индустрията за управление на отпадъците следователно подкрепя подход, специфичен за потока от отпадъци, разграничаващ проблемните от непроблемните потоци. Една добре обособена одиторска система за сертифициране на фабриките би осигурила проследимост и би гарантирала екологосъобразно оползотворяване на отпадъците.

FEAD сърдечно благодари на всички панелисти за тяхното участие и приветства големия интерес, изразен от присъстващите в цяла Европа, онлайн и лично.

Питър Курт, президент на FEAD:

„Безопасните и ефективни процедури за превоз на отпадъци в рамките на ЕС са от решаващо значение, ако искаме да затворим веригата на кръговата икономика в Европа. Трябва да се разбере, че понякога се нуждаем не от най-близкото съоръжение, а от най-доброто съоръжение. Безопасният износ на потоци от неопасни отпадъци остава необходим в глобалната икономика, където материали от отпадъци се използват от производствените индустрии по целия свят. Тъжните картини на замърсяването с пластмасови отпадъци, които редовно виждаме, трябва да бъдат мотивация за насърчаване на повече и по-добро управление на отпадъците в ЕС и по света. Нашата индустрия е от решаващо значение за кръговата икономика и за околната среда, защото спестява енергия, спестява емисии на CO2 и стабилизира доставките на суровини.“

Дейност

Чрез своята дейност ние се стремим да допринесем за развитието на сектора "оползотворяваща и рециклираща индустрия" от българската икономика.

© 2020 БОРА   |   Уебсайт от   Absentico