Членове

За по-чиста БЪЛГАРИЯ

Българската Оползотворяваща и Рециклираща Асоциация подпомага свойте членове, като представлява и защитава икономическите им интереси пред законодателната, изпълнителната и местната власт. Също така допринася за развитието на рециклиращата индустрия в България и за създаването на благоприятна среда за увеличаване на чуждите инвестиции в тази област.

Асоциацията проучва и предоставя на своите членове информация за производствените, техническите, екологичните и научните нововъведения в областта на рециклирането и оползотворяването на отпадъци, както и за промените в законодателството, свързани с управлението на отпадъците.

Повече за нас
БОРА

Нашите членове

Наши членове са над 30 от най-перспективните компании в сектора "оползотворяваща и рециклираща индустрия" от българската икономика.

Имате нужда от информация

или искате да се свържете с нас
Контакти

Дейност

Чрез своята дейност ние се стремим да допринесем за развитието на сектора "оползотворяваща и рециклираща индустрия" от българската икономика.

© 2020 БОРА   |   Уебсайт от   Absentico