БОРА бе организатор на форум на тема „Устойчива кръгова икономика – добри практики“

Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА) организира съвместно с Федералната асоциация на немската индустрия за управление на отпадъци, води и суровини /BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft, Столична община и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) форум на тема „Устойчива кръгова икономика – добри практики“. Събитието се проведе на 7 юни 2023 г. в София.

В събитието взеха участие повече от 120 представители на институции, компании от различни икономически сектори и неправителствени организации. Приветствия към участниците отправиха Н. Пр. Ирене Мария Планк, Посланик на Федерална република Германия в България, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, г-н Петер Курт, президент на Федералната асоциация на немската индустрия за управление на отпадъци, води и суровини /BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft/.

Форумът обсъди предпоставките и условията в България за преминаване към т.н. Кръгова икономика. Бяха дискутирани предизвикателствата пред българския бизнес за намаляване на отпадъците и постигане на по-добра ресурсна ефективност, както и възможностите за финансиране на тези дейности. В рамките на събитието компании от Федерална република Германия представиха своите устойчиви бизнес-модели и примери за иновации в сферата на Кръговата икономика. Добри практики презентираха г-н Франк Бекер-Мюнстер, ръководител „Международен отдел“ на PreZero Dual, Германия и г-н Тим Курт, президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), изпълнителен директор на Аурубис –България. В рамките на форума пред участниците бе представена Стратегия за преход към кръгова икономика от г-н Никола Дойчинов, представител на Resources and Waste Advisory Group, а представител на Столична община запозна гостите и участниците със Зелените инициативи на общината.

Дейност

Чрез своята дейност ние се стремим да допринесем за развитието на сектора "оползотворяваща и рециклираща индустрия" от българската икономика.

© 2020 БОРА   |   Уебсайт от   Absentico