Списък членове

• Булекопак АД

• Вадиас ООД

• Глобъл Рециклинг ООД

• Грийнбърн ЕООД

• Ей Би Ем Груп ЕООД

• Еко Кълекшън ЕООД

• Еко Партнърс България АД

• Екобулпак България АД

• Екобулсорт ЕАД

• Екобулхарт ЕООД

• Екоинвест Асетс АД

• Екоинвест ЕООД

• Екоколект АД

• Екопак България АД

• Екорепласт ЕООД

• Интегра Пластикс АД

• КМД ЕООД

• Мегапорт ЕООД

• Метарекс ООД

• МКД-69 ООД

• Нидекс ООД

• ПетЕкоФлекс – ПЕФ ООД

• Полигруп ООД

• Рекотуб ЕООД

• Ретал Балкан ЕООД

• Рубин Трейдинг ЕАД

• СД ХИК-91 – ПАЦЕВ С-ИЕ

• Унитрейд БГ ООД

• Център за рециклиране ЕООД

Дейност

Чрез своята дейност ние се стремим да допринесем за развитието на сектора "оползотворяваща и рециклираща индустрия" от българската икономика.

© 2020 БОРА   |   Уебсайт от   Absentico